Pamiętamy

Królowo Polski! Odnawiamy dziś Śluby przodków naszych i Ciebie za Patronkę naszą i za Królową Narodu polskiego uznajemy. Zarówno siebie samych, jak i wszystkie ziemie polskie i wszystek lud polecamy Twojej szczególnej opiece i obronie.
Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego
Jasna Góra, 26 sierpnia 1956rZa patrona naszej firmy obraliśmy sobie księdza Jerzego Popiełuszkę.Z dawna Polski tyś Królową Maryjo
"Celem zaś przedsiębiorstwa nie jest po prostu wytwarzanie zysku, ale samo jego istnienie jako wspólnoty ludzi, którzy na różny sposób zdążają do zaspokojenia swych podstawowych potrzeb i stanowią szczególną grupę służącą całemu społeczeństwu."
Jan Paweł II, Centesimus Annus
Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!
Jan Paweł II

Kiedyś ktoś pięknie powiedział, że człowiek, który tylko pracuje, a nie potrafi dodać do pracy swojej elementu duchowego, nie potrafi dodać do pracy swojej modlitwy – podobny jest do ptaka, który mając jedno skrzydło, kręci się w kółko i nie może wzbić się wyżej.
Ks. Jerzy Popiełuszko
Modlitwa
Wszechmogący wieczny Boże, Ty w swej Opatrzności uczyniłeś błogosławionego męczennika Jerzego, prezbitera, niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości i obrońcą ludzkiej godności; spraw, prosimy, abyśmy za jego wstawiennictwem i przykładem, żyjąc w prawdziwej wolności, umieli zło dobrem zwyciężać. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.